Satunnainen kuva

Kalustopäällikkö tositoimessa

Uusimmat kuvat

Talkoot 25. - 26.2024

Uutiset

26.5.2024Talkoot vietetty aurinkoisessa kelissäLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:1172311 kpl

Talvikokouksen esityslista löytyy kokoukset kohdasta

14.03.2024

Sompu-Pahtaojan Metsästysseura ry

TALVIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

AIKA Sunnuntai 24.03.2024 klo 14.00

PAIKKA Seuran kämpällä Ketunpesällä

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI, VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA SEKÄ KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

5. ESITETÄÄN VUODELTA 2023 SEURAN TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO JA PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VAHVISTAMISESTA

6. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ JOHTOKUNNALLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

7. PUHEENJOHTAJAN ESITTÄMÄ EPÄLUOTTAMUSLAUSE JOHTOKUNNAN JÄSENTÄ KOHTAAN

8. SEURAN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

9. JOHTOKUNNAN VALINTA EROVUOROISTEN JÄSENTEN TILALLE JA VARAJÄSENEN VALINTA

 Nykyiset johtokunnan jäsenet:SOINI SAVIARO, HANNU KAUPPILA, HEIMO SPRINGARE, ANTTI HARTIKAINEN, MATTI OLLITERVO, MARKO TOIVANEN, MARKKU SAVIARO, TEEMU HARTIKAINEN (VARAJÄSEN)

Antti Hartikainen erovuorossa 2024 ja Heimo Springare erovuorossa 2024

10. VUODEN 2024 TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ TUL0 -JA MENOARVIO

11. VALITAAN TARPEELLISET JAOSTOT

v.2023 jaostot ja jäsenet:

Kenneljaosto: Hannu Kauppila (puheenjohtaja), Susanna Kauppila, Soini Saviaro, Marko

Toivanen, Antti Hartikainen, Pauliina Alakokkare ja Soile Hartikainen (Sihteeri).

Ampumatoimikunta: Seppo Närvänen (vetovastuu), Raimo Hartikainen, Pauli Kanto, Soini

Saviaro ja Mika Hartikainen

Kämppäisännät: Soini Saviaro, Antti Hartikainen, Esko Hast.

12. VALITAAN 2 TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISET VARAMIEHENSÄ

13. PÄÄTETÄÄN SEURAN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA

Johtokunnan esitys: pidetään maksut entisellään.

Nykyiset maksut: Seuran liittymismaksu 200 euroa, jäsenmaksu 50 euroa. Nuorilta alle 20-

vuotiailta ei peritä liittymismaksua, jäseneksi hakijalla tulee olla metsästäjätutkinto suoritettuna.

14. VAHVISTETAAN TOIMINTA- JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA VUODELLE 2024,

SEKÄ TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2024.

15. KÄSITELLÄÄN SEURAN JÄSENIKSI TAI KOEJÄSENIKSI HAKENEITTEN ANOMUKSET

16. VALITAAN SEURAN EDUSTAJAT (ja varamiehet) PIIRIKOKOUKSIIN (SML, kennelpiiri,

yms) Lapin kennelpiirin kokous (2.3.2024) Hannu Kauppila osallistui.

17. PÄÄTETÄÄN SML:N LAPIN PIIRILLE TEHTÄVISTÄ ESITYKSISTÄ.

a) Latvalintumetsästyksen jatkaminen Tervolan RHYn alueelle

18. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT JOHTOKUNNAN TAI JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT:

1. Hirvenmetsästyksen A- johtajan valinta

2. Keskustelu mahdollisista talkooaiheista (vessanrakennus, puutalkoot, passitorni, jne)

3. Tervolan erämiesten esitys ampumaratamaksusta

4. Keskustelu hirvenpyyntipäivistä

5. 16 hehtaarin maanomistajajäsenyyden peruste

6. Whatsapp tiedottaminen

7. Keskitetty jäsenmaksupalvelun käyttöönotto

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

                                                          Puheenjohtaja Sihteeri

26.05.2024Talkoot vietetty aurinkoisessa kelissä
29.04.2024Talkoot kämpällä 25.-26. toukokuuta
24.04.2024Nuolukivien vienti pe 26.04.2024
23.04.2024Sihteerin sähköpostiosoite muuttunut
20.04.2024Tossuraha 2024
13.04.2024Pilkkitapahtuman tulokset (2024)
01.04.2024Pilkkitapahtuma 13.4.2024
14.03.2024Talvikokouksen esityslista löytyy kokoukset kohdasta